مطالعات حقوق انرژی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات حقوق انرژی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۵۳۸-۳۱۵۹
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۵
جانشین سردبیر/قائم مقام: محمد ساردوئی نسب
مدیر مسئول: محمدرضا تخشید
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۵۳۸-۳۱۴۰
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: الهام امین زاده
مدیر اجرایی: سحر صادقی
هیئت تحریریه: الهام امین زاده، محمد ساردوئی نسب، عبدالحسین شیروی، محمدعلی شیرخانی، امیر صادقی نشاط، محمدتقی علوی، حمیدرضا علومی یزدی، محمود رضا فیروزمند، احمد مؤمنی راد، حمیدرضا نیکبخت فینی، سید علی هنجنی
آدرس: تهران، خیابان انقلاب،دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دفتر مجله، اتاق 413
تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۲۵۳۰
وب سایت: https://jrels.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jenergylaw@ut.ac.ir
کد پستی: ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵