پژوهش های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی -

پژوهش های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: نوید جهدی
صاحب امتیاز: نوید جهدی
سردبیر: فاطمه علیمیرزایی
مدیر داخلی: میلاد فتحی
هیئت تحریریه: نوید جهدی، میاد فتحی، مرضیه صمدی، نیما جهدی، منیژه ملایی، فاطمه علیمیرزایی، حمید پشتوان
آدرس: کرج، بلوار باغستان، بین خیابان پنجم و ششم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735، ساختمان پرند، واحد یک
تلفن: ۰۲۶۳۴۴۳۶۹۵۹
وب سایت: http://maremat-mag.ir/
پست الکترونیکی: Shij.journals@gmail.com
فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۷۱۲۴

کلیدواژه‌های مرتبط