Critical Literary Studies -

Critical Literary Studies

Contemporary Literary and Cultural Studies

هیات تحریریه: Éric Athenot، María Luisa Carrio-Pastor، Jaffer Sheyholislami، ، Nazand Begikhani، ju Editorial Board، سید محمد مرندی، علیرضا انوشیروانی، فاضل اسدی امجد، سید احمد پارسا، شیده احمدزاده، امیرعلی نجومیان، بهزاد برکت، علیرضا فرحبخش، نصار ملکی، حسین پیرنجم الد


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: بختیار سجادی
ناشر: دانشگاه کردستان
p-issn: ۲۶۷۶-۶۹۹X
سردبیر: دکتر جلال سخنور
مدیر اجرایی: سجاد حسینی
تلفن: ۰۸۷۳۳۶۶۴۶۰۰
وب سایت: http://cls.uok.ac.ir/
پست الکترونیکی: cls@uok.ac.ir
فکس: ۰۸۷۳۳۶۶۰۰۷۷
کد پستی: ۶۶۱۷۷۱۵۱۷۵

کلیدواژه‌های مرتبط