مطالعات نوین بانکی -

مطالعات نوین بانکی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: زهرا اسدی
p-issn: ۲۶۴۵-۵۴۲۰
صاحب امتیاز: دکتر بهنام اسدی
سردبیر: دکتر بهنام اسدی
آدرس: تهران.میدان انقلاب.خیابان منیری جاوید، نرسیده به خیابان جمهوری، کوچه مینا، پلاک29، طبقه سوم، دبیرخانه مرکزی
تلفن: ۰۲۱۶۶۹۷۹۵۱۹
وب سایت: http://www.ghanonyar.org/
پست الکترونیکی: banki1397@yahoo.com
کد پستی: ۱۳۱۴۹۴۵۱۷۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات