تحقیقات آب و خاک ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

تحقیقات آب و خاک ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۴۲۳-۷۸۳۳
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۴ مهر ۱۳۸۶
مدیر مسئول: کیومرث ابراهیمی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۰۰۸-۴۷۹X
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: عبدالمجید لیاقت
مدیر داخلی: منیره کریمی
هیئت تحریریه: صلاح کوچک زاده، منوچهر گرجی، امید بزرگ حداد، حسین بشارتی، پیمان دانش کار آراسته، رسول راهنمایی، حسن روحی پور، فریدون سرمدیان، علی قنبری
آدرس: کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دفتر مجلات تخصصی،
تلفن: ۰۲۶۳۲۸۲۲۶۴۲
وب سایت: https://ijswr.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: ijswr@ut.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات