قانون یار -

قانون یار


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر بهنام اسدی
صاحب امتیاز: دکتر بهنام اسدی
سردبیر: دکتر بهنام اسدی
مدیر اجرایی: شهلا رضایی
هیئت تحریریه: دکتر سعید خردمندی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر علی عباس حیاتی (عضو هیات علمی دانشگاه رازی)، دکتر بابک وثوقی فرد (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر امیر احمدی (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)، دکتر افسانه مراد زاده رامی
آدرس: تهران، میدان انقلاب، کارگر جنوبی، خیابان روانمهر، پلاک 152
وب سایت: http://www.Ghanonyar.ir
پست الکترونیکی: GHanonyar.tehran@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات