اقتصاد منابع طبیعی - علمی-ترویجی

اقتصاد منابع طبیعی


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده علوم اداری واقتصاد دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: سید جوادامام جمعه زاده

سردبیر: رحمان خوش اخلاق

مدیر اجرایی: سید پرویز جلیلی کامجو 

هیئت تحریریه: رحمان خوش اخلاق، مجید احمدیان، سید کاظم صدر، غلامعلی شرزه ای، رحیم دلالی اصفهانی، نعمت الله اکبری، علیمراد شریفی، سعید صمدی، مرتضی حسن شاهی، جواد شهرکی

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دفتر مجله اقتصاد منابع طبیعی

تلفن: 7935212(0311)       فکس: 7935222(0311)

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک: enr@res.ui.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: علمی-ترویجی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول