مدیریت توسعه فناوری - علمی-پژوهشی

مدیریت توسعه فناوری


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۹
مدیر مسئول: طاهره میرعمادی
ناشر: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
صاحب امتیاز: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: منوچهر منطقی
مدیر اجرایی: مریم میرنصرالهی پارسا
هیئت تحریریه: محسن بهرامی، حسین رحمان سرشت، سید سپهر قاضی نوری، حسین سالار آملی، لعیا الفت، حجت الله حاجی‌حسینی، سید حبیب الله طباطبائیان، طاهره میرعمادی، فاطمه ثقفی، منوچهر منطقی، سید سروش قاضی نوری
تلفن: ۰۹۳۷۳۶۲۴۴۵۱
وب سایت: http://jtdm.irost.ir/
پست الکترونیکی: jtdm@irost.ir
کد پستی: ۳۳۵۳۱۳۶۸۴۶

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات