بررسی های تاریخی

سنگنبشته میخی اورامانات (باستان شناسی)

نویسندگان: علی اکبر سرفراز
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۸۳
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۲