اقتصاد پنهان

الگوی مدیریت مصرف و نقش آن در پیشگیری از کالاهای قاچاق

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۷
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex