اقتصاد پنهان

نقش کالای قاچاق در گسترش فرهنگ مصرف و کمرنگ شدن ارزشهای دینی و اخلاقی

نویسندگان: حمید دهقانیان
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex