اقتصاد پنهان

تبیین دلالت قاعده نفی سبیل بر وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نویسندگان: مهدی فرهنگ دلیر
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex