اقتصاد پنهان

شرایط حاکم بر صحت معاملات در معامله کالای قاچاق

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex