شهرنگار

کاربردهای تصاویر فضایی با قدرت تفکیک بالا (آیکونوس)

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۳۷
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶