پژوهش های رجالی -

پژوهش های رجالی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: سالنامه
مدیر مسئول: سیدعلی شبیری زنجانی
صاحب امتیاز: آقای سید علی شبیری (مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام)
سردبیر: ابوالقاسم مقیمی حاجی
مدیر اجرایی: علی اکبر دهقانی
هیئت تحریریه: محمد قائینی، محمد عندلیب، سیدمحمد شبیری، ابوالقاسم مقیمی حاجی، قدیرعلی شمس، سیدمحمدجواد شبیری، علی فاضلی هیدجی، سیدعلیرضا حسینی شیرازی
آدرس: قم، خیابان شهدا(صفائیه)، کوچه 19 ، بن بست ناصر، پلاک 22 ، مدرسه ی فقهی امام محمد باقر ع.
تلفن: ۰۹۰۳۴۳۰۵۱۱۶
وب سایت: http://old.taejtehad.mfeb.ir/
پست الکترونیکی: taejtehad@mfeb.ir
فکس: ۰۲۵۳۷۷۴۴۵۷۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات