مطالب مرتبط با کلید واژه " مقاله نویسی "


۱.

مقاله مروری: استانداردهایی برای تدوین مقالات مروری در نظام سلامت

تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۲
انواع مطالعات را می توان در دو دسته ی کلی مطالعات اولیه و مطالعات ثانویه جای داد. از مهم ترین مطالعات ثانویه مقالات مروری می باشند. پژوهشگر در مطالعه ی مروری به بررسی جامع مجموعه ی مقالات منتشر شده در یک زمینه ی واحد و تحلیل آن ها برای رسیدن به نتیجه ای مشخص می پردازد. وجود شکاف و فاصله ی عمیق بین شواهد علمی روز یک حقیقت غیر قابل انکار میباشد. شاید بتوان این فاصله را ناشی از انتشار عظیم مطالب دانست. به طور قطع، مطالعه ی تمام این مطالب نیاز به زمان بسیار زیادی خواهد داشت. در رابطه با یک سؤال خاص، پیدا کردن یک مقاله ی مروری با کیفیت، به مقدار قابل توجهی بر کیفیت مطالعه ی شما میافزاید و از زمان مطالعه میکاهد. این نوع مقالات با فشرده کردن حجم بالایی از اطلاعات در قالبی قابل هضم میتوانند به پیشرفت علم کمک کنند. استفاده از مطالعات مروری به دلیل بمباران اطلاعات، مطالعات ضعیف، تناقضات موجود در نتایج مطالعات، از دست دادن زمان و سرمایه و شناسایی نیازهای پژوهشی ضروری می باشد. این مقاله نیز با هدف راهنمایی برای تدوین مقاله ی مروری نگاشته شده است و در آن ضمن توصیف مقالات مروری به عنوان یک مطالعه ی جامع و در سطح کلان، به بررسی دقیق انواع مقالات مروری، محتوا و ساختار این گونه مقالات پرداخته شده است. روش مطالعه در این مقاله مروری بود. ضمن مرور متون منتشر شده در زمینه ی مقالات مروری، مشخص شد که این مقالات از ساختار همگن و سازمان یافته ای برخوردار نیستند. از این رو پیشنهاد می شود که با توجه به نوع مطالعه ی مروری و موارد کاربرد آن از ساختار مناسب و مرتبط با آن استفاده شود.
۲.

نقد کتاب آیین نگارش مقالة علمی پژوهشی

نویسنده:

کلید واژه ها: مرجع شناسیمقاله نویسیساختار مقالهآیین نگارش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات کلیات نقد و معرفی کتاب(review)
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه فنون نگارشی مقاله
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۷۶۰
گرایش به مقاله نویسی در مجامع علمی کشور، به ویژه در بین استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها، ضرورت آشنایی با شیوه های نگارش با معیارهای علمی را امری اجتناب نا پذیر کرده است. آثاری همچون آیین نگارش مقالة علمی پژوهشی اثر محمود فتوحی اقدامی بایسته برای پاسخ گویی به این ضرورت است. تدوین و تنظیم آثاری از این نوع نیازمند دقت نظر و وسواس علمی مطلوب، آشنایی با انواع روش های معیار و روزامد، مطالعة آثار متقدم در همین موضوع، و بایسته های دیگری است که خوشبختانه غالب این ویژگی ها در تألیف این اثر مشهود است. این مقاله حاصل بررسی اجمالی اثر و یادآوری پاره ای سهوهای نگارشی و ویرایشی راه یافته در متن است که در صورت پذیرش مؤلف، امید است با رفع آن ها در چاپ های آتی، اثری پیراسته تر به مخاطب عرضه شود.
۳.

گمانه های تدریس نوشتار زبان انگلیسی در قالب اقدام پژوهی، اعترافات یک مدرس زبان در نوشتار زبان دوم

کلید واژه ها: اقدام پژوهیمقاله نویسیمدرس متفکراقدام پژوهی فنیاقدام پژوهی مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
در تحقیق حاضر، محققان انجام روش های تحقیق اقدام پژوهی(action research) را که در سال های اخیر رنگ و بوی نظام مند به خود گرفته است با استناد به انجام تحقیقی در این قالب به چالش کشیده اند. در پژوهش انجام گرفته بر روی پانزده دانشجوی فارسی زبان در رشته بهداشت (خانواده و محیط)، تدریس نوشتار دانشگاهی در ژانر مقاله نویسی در مدت یک ترم تحصیلی به طریق اقدام پژوهی صورت پذیرفت. مشکلات دانشجویان 1) در انتخاب موضوع و 2) سخن پردازی در موضوعات منتخب آنان دو چالشی بود که سنجش دو نوع روایی را بر اساس مدل اندرسون (1994) شامل روایی فرایندی(process validity) و فروگشا(catalytic) برای محققان دشوار ساخت.