مطالب مرتبط با کلید واژه " جمعیت شناسی به عنوان موضوعی بین رشته ای "


۱.

تحلیلی بر پایان نامه های جمعیت شناسی - مسائل گذشته و نیازهای آینده

کلید واژه ها: جمعیت شناسی پایان نامه های جمعیتی مسائل جمعیتی گذشته نیازهای تحقیقات جمعیتی جمعیت شناسی به عنوان موضوعی بین رشته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۷۲
تحقیقات جمعیت شناسی در ایران رسما از دهه 40 آغاز شد و از دهه 1350 تا بحال این رشته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس گردید. برای اولین بار در ایران، در سال 1381 دوره دکتری جمعیت شناسی نیز در دانشگاه تهران تاسیس شد. بدون شک برنامه ریزی و جهت گیری های آینده رشته جمعیت شناسی در کشور مستلزم بررسی امعان نظر دقیق در مورد تحقیقات و آموزش گذشته جمعیت شناسی در کشور می باشد. ارزیابی آموزش و تحقیقات گذشته برای تعیین استراتژی های لازم برای توسعه جمعیت شناسی متناسب با نیازهای جامعه مفید خواهد بود.....