مطالب مرتبط با کلید واژه " مفهوم‏شناسى "


۱.

سیاست؛ رمزگشایى از یک مفهوم پرابهام‏

نویسنده:

کلید واژه ها: فلسفه سیاسىسیاستعلم سیاستمفهوم‏شناسىمبانى علم سیاست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۶
مفهوم سیاست از جنجالى‏ترین و پیچیده‏ترین مفاهیم کلیدى در علوم انسانى است که اندیشمندان علوم سیاسى در مورد آن اجماع نظر ندارند مهم‏ترین دلیل آن، وجود ابهام در محتوا و مؤلفه‏ها و پیش‏فرض‏هاى آن است، زیرا علم سیاست از زیر مجموعه‏هاى علوم انسانى است که همواره با پیش فرض‏هاى خاصى قرین است و لذا هرگونه بحث از اصول و مبانى علم سیاست مسبوق به نظریه و اعتقادات است، از این‏رو تفکیک دانش سیاست از ارزش‏ها و باورها غیر ممکن مى‏نماید. بازشناسى مفهوم سیاست از دیدگاه‏هاى مختلف هدف مقاله حاضر است.