مطالب مرتبط با کلید واژه " قواعد عرفی "


۱.

منابع ماهیت قانون اساسی انگلستان

کلید واژه ها: قانون اساسیقوانین پارلمانرویه قضاییکامن لاقواعد عرفیانگلستانحکومت گارلمانیحکومت کابینهقانون اساسی نانوشتهاختیارات ویژه مقام سلطنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷۲ تعداد دانلود : ۶۲۹۷
انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از : الف - قوانین (یا حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان ، مقررات و آیین نامه های دولتی ، و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می کند و از سال 1973 مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می شوند . ب - رویه قضایی : تصمیمات قضایی که به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاه ها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می شوند . ...
۲.

الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان

نویسنده:

کلید واژه ها: خانوادهزنتبعیضحقوق بشرقواعد عرفیتعارضالحاقحق شرطکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنانتساویتعهدات بین‎المللیقواعد آمرهاعتبار حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۸
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بین‎المللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولت‎ها با اعمال شرط‎های متعدد در ارتباط با این سند، واکنش‎های متفاوتی از خود نشان داده‌اند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می‏باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین‌المللی می‌باشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب می‎شود، بررسی پیامدهای حقوقی بین‎المللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.