مجلاتمطالعات ترجمه


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر حسین ملانظر 

مدیر مسئول: دکتر حسین ملانظر 

سردبیر: دکتر فرزانه فرح زاد 

مدیر اجرایی: بهنام کلیلی 

هیئت تحریریه: دکتر مونا بیکر، دکتر غلامرضا تجویدی، دکتر علی خزاعی فرید، دکتر کورش صفوی، دکتر مصطفی عاصی، دکتر اسماعیل فقیه، دکتر بهزاد قادری، دکتر بهزاد قنسولی، دکتر کامبیز محمود زاده، دکتر سالار منفی اناری 

نشانی: تهران، بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان محبوب مجاز، کوچه شهید احمدیان، شماره 13،

فکس: 22170744(021)

وب سایت: http://www.translationstudies.ir

پست الکترونیک: hus.mollanazar@gmail.com 


آرشیو نشریه: