مجلاتقلم


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن زبان و ادبیات فرانسه  

مدیر مسئول: ژاله کهنمویی پور 

سردبیر: نسرین خطاط 

مدیر داخلی: دومینیک کارنوی ترابی 

هیئت تحریریه: فیلیپ آمون، الله شکر اسداللهی، کرستف بالایی، نسرین خطاط، ایلمیرا دادور، کریستین راگه، شهناز شاهین، حمیدرضا شعیری، علی عباسی، حسن فروغی، ژان پیرکوک، ژاله کهنمویی پور، مهوش قویمی 

نشانی: تهران، خیابان کریم خان، ابتدای خیابان آبان(عضدی)، سازمان مرکزی دانشگاه علامه، طبقه دوم، انجمن های علمی، اتاق 212 

تلفن:  81032221(021)   فکس: 88634500(021)

وب سایت: http://www.revueplume.com/

پست الکترونیک: articles@revueplume.com 


آرشیو نشریه: