مجلاتوقف میراث جاویدان


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان اوقاف و امور خیریه 

مدیر مسئول: علی محمدی 

سردبیر: احمد شرفخانی 

نشانی: تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، کوی شهید واعظی، پلاک10 

تلفن: 66747815(021)      فکس: 66707954(021)

وب سایت: http://www.mirasejavidan.com/

پست الکترونیک: info@mirasejavidan.com 

 

 


آرشیو نشریه: