مجلاتمطالعات روان شناسی ورزشی


در این نشریه مقالاتی چاپ می شود که نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه روان شناسی آکادمیک ورزش، روان شناسی بالینی ورزش و روان شناسی تربیتی ورزش، در آن گنجانده شده باشد.


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیر مسئول: دکتر رضا قراخانلو

سردبیر: دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

مدیر داخلی: راضیه ایرانی

هیات تحریریه: عباس ابوالقاسمی، فرشاد تجاری، محمد خبیری، مهدی سهرابی، بهروز عبدلی، مجید محمد علیلو، علیرضا فارسی، صادق نصری، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی.

نشانی: تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3- کد پستی 1587958711

تلفن:88529122(021)    دورنگار: 88747795(021)

وب سایت: http://spsyj.ssrc.ac.ir/

پست الکترونی: spsyj@ssrc.ac.ir


آرشیو نشریه: