مجلاتاخلاق


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان

مدیر مسئول: حبیب‌رضا ارزانی

سردبیر: حبیب‌رضا ارزانی

هیئت تحریریه: مسعود آذربایجانی، حبیب‌رضا ارزانی، علی‌ ارشدریاحی، حسنعلی بختیار‌نصرآبادی، مهدی دهباشی، نصرالله شاملی، سیّدعلی میرلوحی

نشانی: اصفهان، خیابان آیت‌الله شمس آبادی، رو به روی ارگ جهان‌نما، کوچه‌ی سرلت، بن‌بست سهیل، ساختمان شماره‌ی2 دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، فصلنامه‌‌ی علمی ـ ترویجی اخلاق

وب سایت: http://www.faslname-akhlagh.ir

پست الکترونیک: akhlagh@dte.ir


آرشیو نشریه: