مجلاتسالمندی ایران


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

مدیر مسئول: دکتر احمد علی اکبری کامرانی

سردبیر: دکتر مهشید فروغان

مدیر اجرایی: بهناز نوعی یگانه

هیئت تحریریه: دکتر سید رضا اسحاقی، دکتر احمد علی اکبر کامرانی، دکتر ابوالقاسم پور رضا، دکتر فریبا تیموری، دکتر اصغر دادخواه،دکتر احمد دلبری، دکتر سام شیما، دکتر رضا سلمان روغنی، دکتر هاشم شمشادی، دکتر رباب صحاف، دکترپریسا طاهری، دکترشکرالله طریقتی، دکتر مجتبی عظیمیان، دکتررضا فدای وطن، دکتر فربد فدایی، دکتر مهشید فروغان، دکتر مسعود فلاحی خشکناب، دکتر منوچهر قارونی، دکتر علیرضا کلدی، دکتر سید کاظم ملکوتی، دکتر غلامرضا میر سپاسی

نشانی: تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دفتر فصلنامه سالمند.

تلفن: (داخلی 401) 92-22180083(021) فکس: 22180077(021)

وب سایت: http://salmandj.uswr.ac.ir/

پست الکترونیک: salmand2010@gmail.com


آرشیو نشریه: