مجلاتعلوم رفتاری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله "عج

مدیر مسئول: دکتر علی فتحی آشتیانی

سردبیر: دکتر علی فتحی آشتیانی

هیئت تحریریه: دکتر پرویز آزاد فلاح، دکتر خدابخش احمدی، دکتر غلامعلی افروز، دکتر سید عباس تولایی، دکتر محمد کریم خداپناهی، دکتر تیم داگلیش، دکتر سید حسین سلیمی، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر رضا کرمی نوری، دکتر رضا کرمی نیا، دکتر علیرضا مرادی، دکتر محمد علی مظاهری

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه شهید نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دفتر مدیزیت نشریات

تلفن: 82483264-66(021)  فکس: 82483265(021)

وب سایت: www.jbs.ir 

پست الکترونیک:jbehaviorals@gmail.com  


آرشیو نشریه: