مجلاتپژوهش های اخلاقی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه قم و انجمن معارف اسلامی

مدیر مسئول: دکتر رضا حاجی ابراهیم

سردبیر: دکتر محسن جوادی

مدیر داخلی: علیرضا معظمی

هیئت تحریریه: حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی، دکتر محسن جوادی، دکتر احمد دیلمی، دکترامیر دیوانی، دکتر جعفر شانظری، دکترامیر عباس علیزمانی، دکتر محمد لگنهاوسن، دکتر عبدالله نصری.

نشانی: قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، ساختمان کتابخانه، دفتر فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی

تلفن: 2853311(025)    فکس: 2851910(025)

وب سایت: http://www.qom.ac.ir

پست الکترونیک: Ethical.research.qom@gmail.com


آرشیو نشریه: