مجلاتآیین حکمت


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

مدیر مسئول: دکتر شمس الله مربجی

سردبیر: دکتر یارعلی کرد فیروزجایی

مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده

هیئت تحریریه: ابوالفضل ساجدی، عسکری سلیمانی، غلامرضا فیاضی، یارعلی فیروزجایی، علیرضا قائمی نیا، محمدمهدی گرجیان، حسن معلمی

نشانی: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دفتر فصلنامه

تلفن: 32136635(025)  فکس: 37116667(025)

وب سایت: http://bou.ac.ir

پست الکترونیک: faslnameh@yahoo.com


آرشیو نشریه: