مجلاتمعرفت فلسفی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره

مدیر مسئول: على مصباح

سردبیر: رضا اکبریان

مدیر اجرایی: روح‌الله فریس آبادی

هیئت تحریریه: دکتر احمد احمدى، دکتر غلام‏رضا اعوانى، دکتر رضا اکبریان، دکتر محسن جوادى، حجت‏‌الاسلام محمّد حسین‏‌زاده‏‌یزدى، دکتر محمّد سعیدى‏مهر، دکتر حسین غفارى، دکتر محمّد لگنهاوزن

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

تلفن: 32113468(025)  فکس: 32934483(025)

وب سایت:  http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/

پست الکترونیک: marifat@qabas.net


آرشیو نشریه: