مجلاتاندیشه نوین دینی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

مدیر مسئول: ابراهیم کلانتری

سردبیر: احمد بهشتی

هیئت تحریریه: غلامرضا اعوانی، احمد بهشتی، عبدالحسین خسروپناه، احمد فرامرز قراملکی، ابراهیم کلانتری، محمد لگنهاوسن، محمد محمدرضایی، فتح الله نجارزادگان، علی نصیری، مسلم محمدی

نشانی: قم، خیابان شهدا(صفاییه)، روبروی بانک سپه، شماره 723، صندوق پستی: 6173-37155

تلفکس: 37749915(025)

وب سایت: http://maaref.ac.ir

پست الکترونیک: andishe@maaref.ac.ir


آرشیو نشریه: