مجلاتفصلنامه سیاست


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن علمی- دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

مدیر مسئول: حبیب رضازاده

سردبیر: هادی طلوعی

مدیر داخلی: شهاب دلیلی

هیئت تحریریه: وحید اسدزاده، سروش امیری، محمد باویر، مهدی پارسایی، امین پرتو، محمود پسندیده، محمدجعفر جوادی ارجمند، احمد جوانشیری، هادی جهرمی، ایوب حیدری، افسانه خسروی، مهدی داوودی، ثمینا رستگاری، هادی زرگری، سلمان صادقی‌زاده، سجاد صداقت، شهریار فرجی، مجید نجات‌پور، لیلا موسوی، امیرحسین وزیریان

نشانی: تهران، خیابان جلال آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه همکف، دفتر گروه علوم سیاسی

پست الکترونیک: Politic.assocition@gmail.com


آرشیو نشریه: