مجلاتپژوهش های منطقه ای


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول: علی عباسی

سردبیر: حسن رضایی

مدیر اجرایی: مصطفی رضایی

هیئت تحریریه: احمد حسین عطیه بکر، حاتم محمدعلی یس، حسن رضایی، حسن میری،حمید پارسانیا، سعید خلیل اویچ، علی عباسی، محمدجعفر علمی، مهدی رجایی‌نیا، یعقوب‌علی برجی

نشانی: قم، بلوار امین، سه راه سالاریه، مجتمع امین، بلوک 3، طبقه 4،  دفتر فصل‌نامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

تلفن:32133348(025)     فکس: 32133358(025)

وب سایت: http://journals.miu.ac.ir

پست الکترونیک: un_almostafa@yahoo.com


آرشیو نشریه: