مجلاتمطالعات بیداری اسلامی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان بسیج اساتید

مدیر مسئول: سهراب صلاحی

سردبیر: علیرضا صدرا

مدیر داخلی: محمدرضا نجارزاده

هیئت تحریریه: ابراهیم برزگر، خیرالله پروین، علی اصغر پورعزت، محمد رحیم عیوضی، مصطفی ملکوتیان، ناصر فرشاد گوهر، سید کاظم سجادپور، فضل الله موسوی، سید عباس احمدی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، پلاک 1246، طبقه اول، دفتر نشریات سازمان بسیج اساتید

تلفن: 66975642(021)     

وب سایت: http://www.bajournals.ir

پست الکترونیک: banashriyat@yahoo.com


آرشیو نشریه: