مجلاتکتاب ماه کلیات


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: موسسه خانه کتاب

سردبیر: داریوش مطلبی

مدیر داخلی: مریم توکل

هیئت تحریریه: عباس حری، یونس شکرخواه، فریده عصاره، حبیب الله عظیمی، غلامرضا فدایی، فریبا افکاری، محمد حسن زاده، ابراهیم عمرانی، عباس گیلوری، مهدی محسنیان راد، نورالله مرادی، یزدان منصوریان

نشانی: تهران- خیابان انقلاب- خیابان فلسطین جنوبی- کوچه خواجه نصیر- پلاک2- سرای اهل قلم- طبقه 5- دفتر کتاب ماه کلیات

تلفن: 66966205(021)  فکس: 66415360(025)

وب سایت:  http://www.ketabmah.ir

پست الکترونیک: kol1383@yahoo.com


آرشیو نشریه: