مجلاتسفینه


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی نبا مبین

مدیر مسئول: محمد حسین شهری

سردبیر: دکتر منصور پهلوان

مدیر داخلی: راضیه کرمی قلعه سیدی

هیئت تحریریه: دکتر پروین بهارزاده، دکتر احمد بهشتی، دکتر منصور پهلوان، دکتر جلیل تجلیل، دکتر مهدی دشتی، دکتر محمد مهدی رکنی، دکتر دکتر علی شیخ الاسلامی، حسن طارمی راد، دکتر نهلا غروی نایینی، دکتر مجید معارف، دکتر سید محسن میرباقری

نشانی: تهران، خیابان شریعتی، روبروی خیابان ملک، خیابان شبستری، خیابان ادیبی، پلاک 26

تلفن: 77501125(021)     فکس: 77506602(021)

وب سایت: http://fa.safinahmagazine.ir/

پست الکترونیک:info@safinahmagazine


آرشیو نشریه: