مجلاتمطالعات مدیریت فناوری اطلاعات


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائى دانشکده مدیریت و حسابداری

مدیر مسئول: جمشید صالحى صدقیانى

سردبیر: کامران فیضی

مدیر اجرایی: سیدمحمد حسینی

هیئت تحریریه: امیر البدوی،مرتضی آنالویی، محمدتقی تقوی فرد، محمدجعفر تارخ، منصور جم زاده، کامران فیضی، سیدحبیب اله طباطبائی

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هف تپیکر، شماره 33

تلفن: 4-88770011(021)    فکس: 88770017

وب سایت: http://ims.atu.ac.ir

پست الکترونیک: Jims@chmail.ir


آرشیو نشریه: