مجلاتمدیریت


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن مدیریت ایران

مدیر مسئول: پرویز بیات

سردبیر: محسن قانع بصیری

مدیر اجرایی: ملیحه کیا

هیئت تحریریه: دکتر نسرین جزنی – دکتر حسین اعرابی – مهندس محمود نادری پور – دکتر حیدر مستخدمین حسینی – مهندس پرویز گلستانی

نشانی: خیابان کریمخان زند – روبروی خیابان ایرانشهر – نبش کوچه عسجدی – شماره 1 – طبقه5

تلفن:88827878،88824886(021)     فکس: 88835278(021)

وب سایت: http://www.iranmanagement.org

پست الکترونیک: info@iranmanagement.net


آرشیو نشریه: