مجلاتتوسعه مدیریت


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 

مدیر مسئول: جانشین مدیرمسئول: محمدعلی ابوطالبی 

سردبیر: محمدعلی مهدوی ظفرقندی 

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان ولیعصر، کوچه دانش کیان، شماره26 

تلفن:  (021)88497880، 88497881   

وب سایت: http://www.mdrc.ir

پست الکترونیک: toseemodiriat@gmail.com


آرشیو نشریه: