مجلاتتحقیقات حسابداری و حسابرسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن حسابداری ایران 

مدیر مسئول: دکتر علی ثقفی  

سردبیر: دکتر علی ثقفی  

مدیر اجرایی: مریم اصغرزاده بدر 

هیئت تحریریه: دکتر علی ثقفی، دکتر محمد نمازی، دکتر ویدا مجتهدزاده، دکتر علی اکبر عرب مازار، دکتر احمد جعفری صمیمی، دکتر سید حسین علوی طبری، دکتر غلامحسین اسدی 

نشانی: تهران، نیایش غرب، جنت آباد شمالی، گلستان شرقی، پلاک 84،

تلفکس:    (021)88051341،44844705

وب سایت: www.iranianaa.com 

پست الکترونیک: iranianiaa@yahoo.com 


آرشیو نشریه: