مجلاتمدیریت پسماندها


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

مدیر مسئول: حمیدرضا ارشادمنش 

نشانی: تهران، بلوار کشاورز ، ابتدای خیابان نادری ، پلاک 15 ، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  

تلفن: 63901233(021)    فکس: 63901212(021)

وب سایت: http://pasmand.tehran.ir

پست الکترونیک: wm.journal@yahoo.com 


آرشیو نشریه: