مجلاتمدیریت نظامی


فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی با هدف: تولید و گسترش دانش علمی - نظامی در سطح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نشر نظریه‌ها، یافته‌ها، الگوها، پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی و نظامی در حوزه‌های فرماندهی، برنامه‌ریزی، علوم و فناوری دفاعی، طرح‌ریزی و نیازهای آینده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارائه آگاهی‌ها، داده­ها، اطلاعات، معرفی کتاب‌ها، نشریه‌ها و منابع نظامی در سطح داخلی و خارجی و فراهم آوردن زمینه هم‌اندیشی میان صاحب‌نظران علوم نظامی و دفاعی منتشر می شود.


 رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه افسری امام علی

مدیر مسئول: دکتر فتح الله رشیدزاده

سردبیر: دکتر عباس خورشیدی

مدیر داخلی: دکتر غلامرضا عباسیان

دبیر اجرایی: رضا قربانی

هیات تحریریه: دکتر سید داوود آقایی، دکتر ناصر میرسپاسی، دکتر حسین رحمان سرشت، دکتر سید محمد میرکمالی، دکتر محمد علی شیر خانی، دکتر عزت اله عزتی، دکتر ناصر عباس زاده

نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حر، دانشگاه افسری امام علی (ع)، معاونت پژوهش

تلفن: 66467444 (021) دورنگار: 66467444 (021)

وب سایت: http://jmm.iranjournals.ir


آرشیو نشریه: