مجلاتمدیریت بازاریابی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مدیر مسئول: دکتر محمد علی عبدالوند

مدیر اجرایی: لاله شیخی مقدم

هیئت تحریریه: میر احمد امیرشاهی، هاشم آقازاده، محمد بامنی مقدم، مهدی تقوی، منیژه حقیقی نسب، کامبیز حیدرزاده، سید حمید خداداد حسینی، علی دیواندری، بهرام رنجبریان، جمشید صالحی صدقیانی، علی اکبر فرهنگی، هاشم نیکومرام، اریک یواخیم اشتالر، ون ریچارد وود

نشانی: تهران- انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی- بالاتر از میدان پونک به سمت حصارک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- دانشکده مدیریت و اقتصاد

فکس: 44869695(021)

وب سایت: http://jomm.srbiau.ac.ir

پست الکترونیک: jomm.publication@gmail.com

آرشیو نشریه: