مجلاتفروغ تدبیر


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز

مدیر مسئول: محمد امین آذریان

سردبیر: مصطفی مردمی

هیئت تحریریه: دکتر سلیمان ایران زاده، مهندس صمد بارانی، دکتر مجید باقر زاده، مهندس امیر بیرامی، دکتر محمد پاسبان، دکتر غفار نادری، دکتر هوشنگ تقی زاده، دکتر کماالدین رحمانی، مهندس غلامرضا سلطانی، وحید طاحونی، سیروس فخیمی آذر، دکتر  ناصر فقهی فرهمند، مهندس مصطفی مردمی

نشانی: تبریز-مجتمع دانشکاه آزاد اسلامی- ساختمان علامه امینی- طبقه سوم- دفتر بسیج دانشجویی

پست الکترونیک: forughe.tadbir@hotmail.com


آرشیو نشریه: