مجلاتدانش حسابرسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دیوان محاسبات کشور 

مدیر مسئول: دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی 

سردبیر: دکتر اصغر عربیان 

مدیر داخلی: نعمت الله جوادی 

هیئت تحریریه: دکتر جعفر باباجانی، دکتر علی رضاییان، دکتر نظام الدین رحیمیان، دکتر محمد عرب مازار یزدی، دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد، دکتر احمد مدرس،دکتر عادل آذر 

نشانی: تهران، سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 46، پلاک 362، ساختمان شماره 2 دیوان محاسبات 

تلفن:  (021)81402222-88051407    فکس: 81402205(021)

وب سایت: http://danesh.dmk.ir

پست الکترونیک: faslnameh@dmk.ir 


آرشیو نشریه: