مجلاتمسکن و محیط روستا (مسکن و انقلاب)


فنی، مهندسی


درجه علمی: علمی - پژوهشی 

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 

مدیر مسئول: دکتر محسن سرتیپی پور

سردبیر: دکتر محسن سرتیپی پور

هیئت تحریریه: دکتر اسفندیار زبردست، دکتر اکبر زرگر، دکتر محسن سرتیپی پور، دکتر عباس سعیدی، دکتر رضا سیروس صبری، دکتر مهدی طالب، دکتر محمد مهدی عزیزی، دکتر حمید علوی مجد، دکتر مهران علی الحسابی، دکتر علی غفاری

نشانی: تهران - خیابان دکتر فاطمی - خیابان باباطاهر - کوچه رامین- شماره 11- ساختمان شماره 2 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - طبقه چهارم - دفتر فصلنامه مسکن ومحیط روستا

تلفکس: 88966835(021)

وب سایت: http://www.jhre.ir/

پست الکترونیک: info@jhre.ir


آرشیو نشریه: