مجلاتاندیشه حوزه


 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی 

مدیر مسئول: سید مصباح عاملی

سردبیر: سید مصباح عاملی

مدیر اجرایی: سید رضا سید احمدی

هیات علمی: آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی(استاد دانشکده ی الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر محمد جواد لاریجانی( رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی)، حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر فرزانه(رئیس دانشکده علوم اسلامی رضوی)، حجت الاسلام و المسلمین سید مصباح عاملی( استاد حوزه ی علمیه مشهد و دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، دکتر محمود روحانی(استاد دانشکده پزشکی مشهد)، دکتر احد فرامرز قراملکی( دانشیار دانشکده ی الهیات دانشگاه تهران)، دکتر بیوک علیزاده(استادیار دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام)، حجت الاسلام علی خیاط(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی)

نشانی: مشهد- خیابان امام خمینی، روبروی هلال احمر، پلاک 630 ، صندوق پستی: 3649-91375. 

تلفن: 8545025-8598381(0511)   فکس: 8545075(0511)

پست الکترونیک: andisheh@noormags.com


آرشیو نشریه: