مجلاتپژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی (طلوع نور سابق)


 این نشریه تا شماره 39 با نام طلوع نور و شماره 39 با نام نور حکمت منتشر شده و از شماره 42 با نام پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی منتشر می شود.


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: جامع‍ةالمصطفی العالمی‍ةـ مجتمع آموزش عالی امام خمینیŠ

مدیر مسئول: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد مرادخانی

سردبیر: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان

مدیر اجرایی: غلامحسن مقیمی

هیئت تحریریه: علیرضا اعرافی، دکتر یعقوب‌علی برجی، دکتر عین‌الله خادمی، دکتر ناصر رفیعی محمدی، دکتر نعمت‌الله صفری، دکتر علی عباسی، دکتر ابوالفضل کیاشمشکی، دکتر محمدمهدی گرجیان، احمد مرادخانی، دکتر سیداحمد میرخلیلی

نشانی: قم ـ میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی

تلفن: 7110604(025)       فکس: 7720911(025)

وب سایت: http://imam.miu.ac.ir

پست الکترونیک: Toluenoor@miu.ac.ir


آرشیو نشریه: