مجلاتپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه امام حسین علیه السلام

مدیر مسئول: دکتر حسن بختیاری

سردبیر: حجة الاسلام والمسلمین دکتر سعید بهشتی

مدیر اجرایی: حسن احمدی

نشانی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دفتر فصلنامه صندوق پستی: 337/16535

تلفن: 771905651(021)    فکس: 77105651(021)

وب سایت: http://journals.ihu.ac.ir

پست الکترونیک: iej@ihu.ac.ir


آرشیو نشریه: