مجلاتمطالعات تفسیری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم کلانتری

سردبیر: دکتر سید رضا مؤدب

نشانی: قم، خیابان شهدا، روبروی بانک سپه، شماره 723، صندوق پستی 37155-6173 

تلفن: 37840334(025)    فکس:37747240(025)

وب سایت: http://maaref.ac.ir

پست الکترونیک: tafsir@maaref.ac.ir


آرشیو نشریه: