مجلاتانتظار موعود


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: حوزه علمیه قم مرکز تخصصی مهدویت

مدیر مسئول: حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی

سردبیر: حجت الاسلام و المسلین روح الله شاکری زواردهی

وب سایت: http://entizar.ir

 

 

 


آرشیو نشریه: